Ntxhee Yaj Qhia Kawm kwv txhiaj Hmoob Dawb.

Lub video no nqa los ntawm https://www.youtube.com/channel/UC1NSldqB3pXSpIBy4UF72aQ, yog nej leej twg mus saib tau no mus hauv saib os.

Basic - Kwv Txhiaj lesson #1 

Kawm kwv txhiaj Hmoob Dawb.

Qab tsua txawm nplooj tsawb sua, qaum tsua txawm nplooj tsawb liab.

Luag leej tub, koj ncauj daj siab tsis yuav, txhob daj dee niam leej ntxhaisnyob tuaj dai siab.

Qab tsua txawm nplooj tsawb sua, qaum tsua txawm nplooj tsawb txhawv. 

Luag leej tub, koj ncauj daj siab tsis yuav, txhob daj dee niam leej ntxhaisnyob tuaj dai plawv.

Cua tuaj nplooj taug ntxuaj, cua rov nplooj taug ntxhee, ntxhee yuj yeestuaj tim toj.

Luag leej tub, koj ncauj daj siab tsis yuav, txhob daj dee niam leej ntxhaisnplooj siab nplooj ntsws yuj pluj plaws rov ntawm koj.

Cua tuaj nplooj taug ntxuaj, cua rov nplooj taug ntxhee, ntxhee yuj yeestuaj nram dej.  

Luag leej tub, koj ncauj daj siab tsis yuav, txhob daj dee niam leej ntxhaisnplooj siab nplooj ntsws yuj pluj plaws rov ntawm nej.