Ntxhee Yaj Qhia Kawm kwv txhiaj noj peb caug - suab Hmoob Dawb

Lub video no nqa los ntawm https://www.youtube.com/channel/UC1NSldqB3pXSpIBy4UF72aQ, yog nej leej twg mus saib tau no mus hauv saib os.

Kawm kwv txhiaj noj peb caug - suab Hmoob Dawb

Suav noj tsiab suav txawj ntaw, hlawv xyab hlawv ntawv tshuam phiaj zeb

Peb Hmoob noj tsiab tsis txawj ntaw, ntim tau lub cev txiaj zam lis yeevmus koom tag Hmoob txwg vaj laug tus ncej ntxheb 

Suav noj tsiab suav txawj ntaw, hlawv xyab hlawv ntawv tshuam phiaj ntoos

Peb Hmoob noj tsiab tsis txawj ntaw, ntim tau lub cev txiaj zam lis yeevmus koom tag Hmoob txwg vaj laug tus ncej ntxhoos

Peb muab leej niam leej txiv cim paj tsiab peb caug noj 3 hnub tuaj tsistau dhuav siab

Los Hmoob txwg vaj laug muab tus ncej ntxheb ncej ntxhoos qhau lawm tejsib niab

Ua rau peb swm xeeb plees nkauj nraum lub chaw tuaj mus dai siab

Peb muab leej niam leej txiv cim paj tsiab peb caug noj 3 hnub tuaj tsistau dhuav plawv

Los Hmoob txwg vaj laug muab tus ncej ntxheb ncej ntxhoos qhau lawm tejsib zawv

Ua rau peb swm xeeb plees nkauj nraum lub chaw tuaj mus dai plawv