Thub Ham Qhia Hais Kwv Txhiaj Hmoob Dawb

Lub video no nqa los ntawm https://www.youtube.com/channel/UCd0nI_OlMetSXEAmTkzY7lg,yog nej leej twg mus saib tau no mus hauv saib os.

Thub Ham Qhia Hais Kwv Txhiaj Hmoob Dawb

1. Qab tsua txawm nplooj tsawb sua, qaum tsua txawm nplooj tsawb txhawv,me ntxhais nkauj xwb koj niam koj txiv noj tag tsav tsim nuj tus dab tsisyug tau koj  cas  zoo zoo nkauj hais lus luag li ntxhi yuav ntxim tag leej tub plaub caug yim nplooj mus ntshua plawv

     Qab tsua txawm nplooj tsawb sua, qaum tsua txawm nploojtsawb liab, mme ntxhais nkauj xwb koj niam koj txiv noj tag tsav tsim nujtus dab tsis yug tau koj  cas  zoo zoo nkauj hais lus luag lintxhi yuav  ntxim tag leej tub plaub caug yim nplooj mus ntshua siab

2. Cas xyoo no nim zoo niaj los zoo xyoo, hnub no nim zoo niaj los zoohnub, leej tub yuam tus roj sua tus hneev tuaj txog yuav pom tag me hmoobntxhais nkauj xwb li koj hais lus luag li ntxhub, paj plhu dawb mos nyujnyoos zoo zoo hlub, niam ntxhais thuav lub kaus vej vuam mus roos tag ibcim duab tshav mus ntuj kub, me ntxhais nkauj xwb tus zoo zoo nkauj likoj lub cev nkauj puas tau muaj tus hlub, puas kam nrog leej tub tham obpeb lo rov tuaj mus laug hnub, seb txoj hmoo puas pub puas tau niam ntxhaisli koj los ua kuv ib sim zoo xab yeeb phooj ywg tus swm hlub.

     Cas xyoo no nim zoo niaj los zoo xyoo, hnub no nimzoo hnub los zoo hmo, leej tub yuam tus roj sua tus hneev tuaj txog yuavpom tag me hmoob ntxhais nkauj xwb li koj hais lus luag li ntxhi tuaj txogntawm no, paj plhu dawb mos nyuj nyoos tus zoo hlub nyob ntxim nco, niamntxhais thuav lub kaus vej vuam mus roos tag ib cim duab tshav mus ntujso, me ntxhais nkauj xwb tus zoo zoo nkauj li koj lub cev nkauj puas taumuaj tus nco, puas kam nrog leej tub tham ob peb lo rov tuaj mus laug hnubrov laug hmo, seb txoj hmoo puas txog puas tau niam ntxhais li koj losua kuv ib sim zoo xab yeeb phooj ywg tus swm nco.

    Yuam nyog lub laj xeeb xaus xi lub ntsis ciab, leej tubtsis yog koj xab yeeb xuam phooj ywg tus swm siab, daj lub ntuj tsaug tawmntuj tshiab, pom dheev koj zoo zoo nkauj tam ntua rev paj nyob tawg tshiab,lam tsa ncauj hais li no puas yuav ntxim tag koj 48 nplooj mus ntshua siab.