你若懂我 该有多好


你若懂我 该有多好

Koj lam paub kuv, yuav zoo tshaj os

——莫言

——Txhob Hais每个人都有一个死角,

Ib leeg twg twb muaj cis kaum kev kawg,

自己走不出来,别人也闯不进去。

Yus mus tsis dim, luag los tsis txeem.

我把最深沉的秘密放在那里。

Kuv muab lo lus zais tob tshaj cia rau ntawv.

你不懂我,我不怪你。

Koj tsis paub kuv, los tsis tim koj.


每个人都有一道伤口,

Ib leej twg twb muaj ib lub qhov txhab,

或深或浅,盖上布,以为不存在。

Txawm tob los ntiav, qhws muaj ntaub, los tias twb tsis muaj.

我把最殷红的鲜血涂在那里。

Kuv muab teev ntshav liab ruas pleev rau ntawv.

你不懂我,我不怪你。


Koj tsis paub koj, los tsis tim koj.

每个人都有一场爱恋,

Ib leej twg twb muaj ib txoj kev hlub,

用心、用情、用力,感动也感伤。

Txhawb siab, txhawb ntsws, thiab txhawb zog, zoo siab ho poob kua muag.

我把最炙热的心情藏在那里。

Kuv muab lub siab kub siab sov zais rau ntawv,

你不懂我,我不怪你。

Koj tsis paub kuv, los tsis tim koj.


每个人都有一行眼泪,

Ib leej twg twb muaj ib kab kua muag,

喝下的冰冷的水,酝酿成的热泪。

haus lo tej txias to, vaum ua teev kua muag sov sawv.

我把最心酸的委屈汇在那里

Kuv muab teev kua muatg qaub los txoos rau ntawv,

你不懂我,我不怪你。

koj tsis paub kuv, los tsis tim koj.


每个人都有一段告白,

Ib leej twg twb muaj ib lo lus hlub,

忐忑、不安,却饱含真心和勇气。

Ntxhov siab, ntxhov plawv, los qhuv muaj pluaj siab dawb siab ncaj.

我把最抒情的语言用在那里。

Kuv muab lo lus deev siab siv rau ntawv,

你不懂我,我不怪你。

koj tsis paub koj, los tsis tim koj.


你永远也看不见我最爱你的时候,

Yuav tsis muaj hnub koj pom kuv hlub koj tshaj plaws,

因为我只有在看不见你的时候,才最爱你。

Vim tias ruas yog thaum tsis pom koj, kuv thiaj hlub koj tshaj.

同样,你永远也看不见我最寂寞的时候,

Ib yam li ntawv, yuav tsis muaj hnub koj pom kuv kho siab kawg,

因为我只有在你看不见我的时候,我才最寂寞。

Vim tias ruas yog thaum tsis pom koj, kuv thiaj kho siab kawg.

也许,我太会隐藏自己的悲伤。

Tej zaum, kuv txawj zais txoj kev mob siab dhau lawm.

也许,我太会安慰自己的伤痕。

Tej zaum, kuv txawj plhws lub qhov txhab dhau lawm.

从阴雨走到艳阳,我路过泥泞、路过风。

Txij los nag xuj xuas mus txog tshav ci kaj vog, kuv mus dua kev nag kev kua.

一路走来,你若懂我,该有多好。

Yav kev dhau los, koj lam paub kuv, yuav zoo tshaj os.


Xab Lauj 39 1 0 2019-05-20