yuav nyob tos koj


Kaum hli twb dhau los lawm, nyob tsau lub hli no, muaj ntau yam ua tsau kuv tau khob siab heev,yog li, hnub no, kuv yuav muab ib zaj nkauj kuv tau mloog los faib tsau sawv daws tau mloog ua ke, yog nej leej twg mloog lawm, tej zaum nej yuav paub txog kev kho siab thiab. Kuv vam tiab ces siab tias, tus hlub koj tseem tos koj thiab koj los tseem tos tus koj hlub, thiab kom cov muaj tus hlub los txhob tos ntev ntev lawm mog! Tham li no xwb, ciab peb los mloog ua ke os.

yuav nyob tos kojwb twb xub sib paub,

wb twb xub sib pom,

wb twb xub sib tham,

twb sib pab sib hlub muaj txiaj nrig,

tsim nyog kuv yuav yog tus tau koj,

wb twb xub sib ntsib,

wb twb xub sib hlub,

kuv twb xub hlub koj,

cas hnub no tus neeg as nws tau koj,

nws ho yog ib tus neeg sab ntsauv,

mob mob hauv lub siab,

mob mob hauv lub plawv,

lub kuag muag ntws yaws,

thaum hnov tias koj nrog luag mus lawm,

wb txoj kev hlub,

wb tej txiaj nrig,

thaum i wb tsim muaj los,

txog hnub no ho rov muab nws tshuav,

koj puav nros kuv tu siab thiab?

wb txoj hmoo tsis txog,

cia kuv tos mus ntxiv,

seb puav muaj ib hnub,

saum lub ntuj lub teb no ho ntsia pom,

cia koj rov qab los ua kuv tus.


mob mob hauv lub siab,

mob mob hauv lub plawv,

lub kuag muag ntwg sis,

thaum hnov tias koj nrog luag mus lawm,

wb txoj kev hlub,

wb tej txiaj nrig,

thaum i wb tsim muaj los,

txog hnub no ho rov muab nws tshuav,

koj puav nros kuv tu siab thiab?

kuv yuav nyob no tos,

tos kom txog hnub laus,

seb puav tshuav ib zaug,

koj thiab kuv rov qab los ua nkauj nraug,

wb mam li sib sau nyob tsau yav laus.

Xab Lauj 182 2 0 2018-10-31