Ib Ntsais Muag Kaum Hli Twb Dhau Lawm


 Cas ib ntsais muag xwb, kaum hli twb dhau lawm, kuv kuj xav tias yuav sau ntau yam los tsau ntawm no nyob lub kaum hlib no, tab sis khum xim heev, tej zaum los yeej ua tsau tej tus tug poob siab lawm thiab, tsis yog kuv tsis xav sau, tsuas vim tseem muaj ntau yam hauj lwm tos kuv mus npaj thiab kuv los tseem paub tsawg tsawg li, xav sau los sau tsis tau ib yam twg yuav txaug saib li, kuv thiaj tos tos los txog hnub no lawm. 

 Nyob ntawm lub hli dhau los no, twb tsis tau sau ib yam dab tsi los saum no, ces hnub no kuv mam los lam sau ob peb lo lus no mog. Sau tsis tau zoo los yog leej twg tau pom lawm ho thov zam lub txim tsau thiab mog.

 Lub hli no kuv tau ntsib ob peb leeg xav kawm ntawv hmoob lus hmoob, tab sis tsaws li kuv nrhiav, twb nrhiav tsis tau ib daim ntawv los ib phau ntawv hmoob zoo los tsaum cov tub ntxhais paub ntawv sauv zoo thiab tsis txawj hais lus hmoob los xyaum, kuv thiaj txiav txim siab los sau ib phaum. Xws li no, kuv thiaj maj los ua tej hauj lwm no lawm. Tsis ntev tom ntej no kuv yuav sau tiav lawm, txog hnub ntawv, mam muab los tsau sawv dawv tau saib mo!

 Tas ntawm no, kuv yuav xa ib zaj nkauj los tsau peb sawv dawv tau mloog ua ke, vam thiab ce saib tias nej yuav nyiam thiab. Nyoo zoo mog ib tsoom pheej ywg sawv dawv, sib ntsib dau! Yog leej tug mloog tsis los thov mus lawm ntawm no mus saib mog.


Xab Lauj 122 0 0 2018-10-28