hmoob lub hwm - 苗族的福气hmoob lub hwm

苗族的福气

tus hu: Neeb Haam & Saub Nag Yaj

演唱: Neeb Haam & Saub Nag Yaj


M:peb lub neej hmoob thaum ub

男:我们苗族从前的生活

tseem nyob rau pem roob

还居住在山上

daim me tsoos zoo peb twb tsis tau nrog luag hnav

好的衣裳都不能和别人一样穿一件

ib pluag me qab twb tsis tau nrog laug noj

好吃的一餐都不能像别人一样吃一口

tiv tshav tiv nag sawv nraim ntawm lub luag teb

风吹日晒活在地头

W:peb lub neej hmoob thaum ub

女:我们苗族从前的生活

poj koob yawm txwv coj

爷爷奶奶带领的时候

ua lub neej nyob tsis muaj txoj kev txawj ntse

生活不知学习路

mus ua daim teb nyob rau tim ntav toj

去开荒在那半山坡

khwv tag zog lub hws nrog thiaj tau hnav mog

辛苦劳作汗水直流才有吃有穿

W-M: los rau niam no lub neej tshiab

合:来到现在的新时代

zoo lawm tiag tiag vim peb tau mus kawm txuj kawm ci

真的好了因为我们去学习

peb tub ki muaj laj fab tswm yim nthuav dav

我们子女良方主意来之不尽

pw sov noj qab vim peb muaj zoo xib fwb qhia

吃好睡好因为我们有好师傅教导

peb hmoob txhua leej txhua tus yuav sib hlub sib fwm

我们苗家要互助互爱

rau siab ntso khwv kom peb lub neej ci ntsa iab

专心生产我们的生活才能耀耀生辉

peb yuav qhuab qhia kom tub ki ua neeg zoo

我们要教导子女做好人

kev noj hnav tsis coom hmoob kev hlub thiab li nthuav dav

丰衣足食才能知书识礼

M:peb lub neej hmoob thaum ub

tseem nyob rau pem roob

daim me tsoos zoo peb twb tsis tau nrog luag hnav

ib pluag me qab twb tsis tau nrog laug noj

tiv tshav tiv nag sawv nraim ntawm lub luag teb

W:peb lub neej hmoob thaum ub

poj koob yawm txwv coj

ua lub neej nyob tsis muaj txoj kev txawj ntse

mus ua daim teb nyob rau tim ntav toj

khwv tag zog lub hws nrog thiaj tau hnav mog

W-M: los rau niam no lub neej tshiab

zoo lawm tiag tiag vim peb tau mus kawm txuj kawm ci

peb tub ki muaj laj fab tswm yim nthuav dav

pw sov noj qab vim peb muaj zoo xib fwb qhia

peb hmoob txhua leej txhua tus yuav sib hlub sib fwm

rau siab ntso khwv kom peb lub neej ci ntsa iab

peb yuav qhuab qhia kom tub ki ua neeg zoo

kev noj hnav tsis coom hmoob kev hlub thiab li nthuav dav

Xab Lauj 183 2 0 2019-12-17