Yog tag kis, wb tsis sib ntsib - 如果明天我们不能相见


Yog tag kis, wb tsis sib ntsib, thov koj cia kuv tsau hauv koj nruab plawv,

如果明天我们不能相见,请你把我留在你心间,

kuv mam khaws koj tsau hauv kuv nruab siab. yuav tsis qhia tsau leej

我会把你珍藏在我肝里,不会让别人知道。

tug paub, vim wb tau sib paub sib hlub ib zaug. yog tag kis, wb tsis

因为我们我们相知相爱一场。要是明天,我们不能相见,

sib pom, thos koj nco tias kuv no tseem hlub koj os, txawm mus nyob

请你记得我还深爱你啊,即使到了天涯海角,

tsau sab ntuj tug, koj no xwb yog tus kuv nco, qhia tsau koj, koj yog

你是我唯一的想念,让你知道,你是我的生命。

kuv txoj sia. txob tu siab, txawm tsis sib tau los ua ib cuab, tsis txob

别伤心,即使我们不能在一起,别哭了,

quaj, so lub kua muag, ib hnub yeej yuav tau sib hlub, txob tu siab, tsis

擦了眼泪,总有一天能如愿。别伤心,不是地老天荒,

yog ov luaj quas, dej hiav txwv toj tsoob hauv pes tu, yog tsis tuag, wb

不是高山大海来相隔,有生之年,

yeej tsov tau sib txuas. yog tag kis, tsis pom kuv lawm, thov koj khawv

我们定能再续前缘。要是明天,见不到我了,请珍藏好我们的故事,

wb txoj kev hlub zoo tseg, txawm yuav ntev mus pes tsawg xyoo, yuav

就算到了地老天荒,我会记得

nco tsoos, tsov los cuag koj. Qhia tsau koj tias I love you.

再次寻到,告诉你 kuv hlub koj

Xab Lauj 335 16 0 2019-12-17