杂句摘录(一) lus xaiv ( ib )


 1、可能我们总要在某个不合时宜的时候做一件不合时宜的的事,有些套路,也一定要走一走,才会学会拐弯。

 Tej zaum ntshai peb yuav tau ua txawv zog nyob tsau lub caij tsis sib haum, ntau txoj kec dag, los ntshai yeej yuav tau taug mus ib zaug, tiaj yuav xyaum txawj mus kev nkhau .

 2、世事如书,我偏爱你这一句,愿做个逗号,呆在你的脚边。只是为了某一天,我也能成为你的朗读者,而不只是摆渡人。

 Kev neej xws ntawv, kuv ho tsuas nyiam koj kab xwb, xav ua lu chaw so, dai ntawm koj ib sab. Vim xav muaj ib hnub twg, kuv tau yog tus los kawm, tiam sis tsis yog tus dhau kev xwb.

 3、所有的失恋,都是在给真爱让路。而所有的相遇,都是久别重逢。

 Tag ntsho txhua yam kev sib hlub plaim lawv, tib yog zam kev tsau tus ntawv sib txis xwb; tiab txhua yam sib ntsib, twb yog ntev ntev lawm tsov los sib ntsib dua.

 4、不爱就给真爱放行,给真爱让路,祝天下有情人终成眷属。

 Tsis hlub cawm cia mus nrhisv tus hlub tiag, zam kev tsau txoj kev hlub, vam qab ntuj khub no dag nrho tej sib hlub twb tau sib cuag.


Xab Lauj 109 0 0 2018-04-07