关东野客名句


你如今的眼里,藏着曾经走过的路,读过的书,看过的风景,流过的悲伤,还有曾经爱过的人。

Koj lub ntsiab muag niaj hnub no, kaw muaj koj mus dua li kev, kawm dua li ntawv, pom dua li tsoob ha, poob dau li kua muag, tiab nyiam dua li neeg.

找一个温暖的人,无须身骑白马,无须伴碟而来,只希望在某个午后遇见一个人,可以让尘封的心,突然温暖。

Nrhiav ib leeg sov saib, tsis tim yuav caij tus nees dawb, tsis tim yuav muaj npauj tsaws twg, tsuas xav kom muaj ib hnub twg, nyob tsau thaum hnub yuav qaij, pom txog ib leeg, ua tsau lub saib paug tshauv txias tag, rov ho sov tuaj.

我遇见你的时候,就知道有一天你会走。

Thaum koj ntsib koj, kuv yeej paub tiav muaj ib hnub twg koj yuav ncaim mus.

我希望,这是你最后一次未来爱情卑微自己。

kuv vam tias, no yog zaum kawg uas kov khoov duav tsua txoj kev hlub.

无论最后我们会生疏成什么样子,你要记得,曾经我对你的好,都是真的。

txawm thaum kawg wb yuav ncaim lawm li cav, koj yuav nco zoo, txhua yam kuv ua tsau koj yav tag los twb yog tseeb tiag.

Xab Lauj 148 0 0 2018-04-19