安如意《人生若只如初见》摘选


不是无情,亦非薄幸,只是我们一生会遇上许多人,真正能停留驻足的又有几个?生命是终将荒芜的渡口,连我们自己都是过客。

安如意《人生若只如初见》

Tsia yog tsis muaj saib, tsis yog saib coob, tiam sis yog peb ib sim neej txawj ntsib ntau tsawg neeg, cov uas sawv tos yuav muaj pes tsawg ? Txoj kev neej yeej mus kawg tsau daim teb fab ntawm chaw hla tej, txawm yus tus kheej los yeej yog tus dhau kev xwb.

A zwj yim 《sim neej lam xws ntsib thawj zaug》

有些人,他们的心田只能耕种一次,一次之后,宁愿荒芜。后来的人,只能眼睁睁看它荒芜死去。何必可惜?昙花一现的惊艳,只要出现一次已经可以。荒芜的本身就是一种保留。因为静默,你永远不会了解它蕴藏了怎样深沉如海的情感。

安如意《人生若只如初见》

Muaj qee tus, nws lub saib tsuas cog tau ib cim, ib cim dhau mus, yeem lwj ua ov. Cov neeg tom qab, tsuas tsua tsawv muag ntsia nwj tuag lwj ua ov. Yuav khuv xim dab tsi ? Lub paj tawg ib zom zoo tas nrho, ib zaug yeej txaus lawm. Lwj lawm yeej yog ib txoj kev mus tseg cia. Vim tsis hais lus,koj yuav paub tsis txog nws faug lawm txoj kev hlub tob npaum hiav txwv mus tag ib sim.

A zwj yim 《sim neej lam xws ntsib thawj zaug》


Xab Lauj 177 0 0 2018-04-28