Lam sau ua si xwb


Hlob loj paub tab, ntshai yog ib txoj kev tias ywm tuaj ywm tso tau txhuam yam, thaum yau ntshaw tsis tau yam khoom yus xav yuav los ua sib; hlob me ntsis tuaj, yuav poob kua muag tsau tus ncaim lawm yus hlub tsis tau; yav neej tom qab, yuav tau tso tes cia tus txheeb tus ze ncaim yus xub mus; txog thaum hnub kawg, yus yeej yuav tau ncaim lub ntiaj teb no. Tsis paub hais tias, yug los ua neej ib sim, yuav coj tau dab tsis ntsog yus mus, tsuas muaj quaj muaj luag, muaj kho saib muaj sib hlub tiab tus neeg uas pauj yus mus ib ke xwb. Txawm li cav los, yawm saub tso yus los ntiaj teb no ib zaug, yus yeej muaj yus txoj kev, muaj yus li nuj nqis. Txawm kev tsis dav tsis tus los txob poob siab, txawm yeej muaj hnub ncaim los nws tseem tsis tau txog, ib txwm yeej paub zoo tias ib leeg yeej ua tsis tau dab tsi, tiam sis vim peb tsis tso txoj kev no tseg, peb mus ib tiam dhau ib tiam, ib tis lawm ib tis, tiaj muaj hnub zoo li no. Txawm txhuab yam yus yeej yuav tau tsob tseg ib hnub tug los thov tuav zoo kom txog plaws hnub ntawv, nco ntsoov tias koj txoj kev tseem dab nawj.

Xab Lauj 204 0 0 2018-06-25