Ib hnub ib los


Ib txwm tsis ntshai kev deb, tsuas ntshai kev tus tsis yog koj.

vam kom koj zaj dab neeg dej ntws tsis tu, foom kom kuv txoj kev kho siab xaiv hnub nyug tswm.

Vam kom muaj ib hnub, kuv tsis yuav hais ntawm xov tooj tsau koj tias pwb zoo, vim koj tib nyob ntawm kuv ib sab.

Txoj kev hlub tsis kub siab tiaj mus taus deb.

Thaum hluas tsuas yog ib tus npua suav lus lus xwb, tos koj xeev lawm, nws tib ploj lawm tsis hnov ntxhiab.

Kev hlub yog tsev paj tawg tom phab tsua, xav kom de tau yeej yuav siab tawv.

Txhuam yam dhau mus, twb yog pib tshiab.

Yam tsaug tso yeej tseg tsis tau.

Zaj kev neej yeej luv heev, tiam sis yog tias tsis ua zoo, cawm ntawv dhaul lawm los.

Tsia yog tsis muaj saib, tsis yog saib coob, tiam sis yog peb ib sim neej txawj ntsib ntau tsawg neeg, cov uas sawv tos yuav muaj pes tsawg ? Txoj kev neej yeej mus kawg tsau daim teb fab ntawm chaw hla tej, txawm yus tus kheej los yeej yog tus dhau kev xwb.

Muaj qee tus, nws lub saib tsuas cog tau ib cim, ib cim dhau mus, yeem lwj ua ov. Cov neeg tom qab, tsuas tsua tsawv muag ntsia nwj tuag lwj ua ov. Yuav khuv xim dab tsi ? Lub paj tawg ib zom zoo tas nrho, ib zaug yeej txaus lawm. Lwj lawm yeej yog ib txoj kev mus tseg cia. Vim tsis hais lus,koj yuav paub tsis txog nws faug lawm txoj kev hlub tob npaum hiav txwv mus tag ib sim.

Xab Lauj 108 0 0 2018-09-03