想把对你的思念 Xav muab txoj kev nco koj


想把对你的思念

Xav muab txoj kev nco koj

刻在来时的路上

sau tsaub daim zeb ntawm txoj kev tuaj

如果有一天

yog tias muaj ib hnub

你突然经过

koj tib tuaj dhua txog

是否会明白

koj puas yuav paub tias

那年的那天

xyoo ntawv li hnub ntawv

我很想念你

kuv nco koj heev


Xab Lauj 106 0 0 2018-04-03