愿你的故事绿水长流 vam kom koj zaj dab neeg dej ntws tsis tu


愿你的故事绿水长流

也祝我的孤独择日而止

vam kom koj zaj dab neeg dej ntws tsis tu,

foom kom kuv txoj kev kho siab xaiv hnub nyug tswm.

从不畏惧奔赴

只怕尽头不是你

In txwm tsis ntshai kev deb,

tsuas ntshai kev tus tsis yog koj.

希望有一天,我可以不用对着手机和你说晚安,你就在我身边。

Vam kom muaj ib hnub, kuv tsis yuav hais ntawm xov tooj tsau koj tias pwb zoo, vim koj tib nyob ntawm kuv ib sab.


Xab Lauj 102 0 0 2018-03-31