Tseem Nco Koj


tus hu: win Vang & maiv Thoj

hnov cua tsuab txias zias, kuv lub siab rov nco txog koj
yav tas los yuav tsis tig rov, sij hawm yav tsaus ntuj
yog sij hawm kuv nco txog koj nyob ntshaus ntsho tsis paub yuav qhia leej twg
lub hli twb rov tuaj cas koj tsis rov los
tsas khob caws los haus kom hnov qab koj
sij hawm kuv quag caws yim ua rau kuv nco txog koj
yim haus ntau ces yim mob kuv siab
leej twg tiag yog tus cog lus rau kuv
leej twg tias yog tus hais tias yuav hlub
yuav tsis tso kuv yuav hlub kub mus tas tiam
cas hnub no koj ho yuav tso tes khiav
leej twg tias thiaj yuav muaj kev hlub tiag
leej twg tias thiaj yuav hlub mus ib sim
txoj kev hlub hnub no ua rau kuv kua muag si
koj cov lus rov chob kuv siab mus ib sim
...... suab nkauj ......
lub hli twb rov tuaj cas koj tsis rov los
tsa khob cawv los haus kom hnov qab koj
sij hawm kuv qaug cawv yim ua rau kuv nco txog koj
yim haus ntau ces yim mob kuv siab
leej twg tias yog tus cog lus rau kuv
leej twg tias yog tus hasi tias yuav hlub
yuav tsis tso kuv yuav hlub kuv mus tas tiam
cas hnub no koj ho yuav tso tes khiav
leej twg tias thiaj yuav muaj kev hlub tiag
leej twg tias thiaj yuav hlub mus ib sim
txoj kev hlub hnub no ua rau kuv kua muag si
koj cog lus rov chob kuv siab mus ib sim
hlub ib ntsis ua mob rau kuv mus ib sim
Xab Lauj 132 1 0 2020-11-26