Tseem Nco Koj


tus hu: win Vang & maiv Thoj


hnov cua tsuab txias zias, kuv lub siab rov nco txog koj

yav tas los yuav tsis tig rov, sij hawm yav tsaus ntuj

yog sij hawm kuv nco txog koj nyob ntshaus ntsho tsis paub yuav qhia leej twg

lub hli twb rov tuaj cas koj tsis rov los

tsas khob caws los haus kom hnov qab koj

sij hawm kuv quag caws yim ua rau kuv nco txog koj

yim haus ntau ces yim mon kuv siab

leej twg tiag yog tus cog lus rau kuv

leej twg tias yog tus hais tias yuav hlub

yuav tsis tso kuv yuav hlub kub mus tas tiam

cas hnub no koj ho yuav tso tes khiav

leej twg tias thiaj yuav muaj kev hlub tiag

leej twg tias thiaj yuav hlub mus ib sim

txoj kev hlub hnub no ua rau kuv kua muag si

koj cog lus rov chob kuv siab mus ib sim

...... suab nkauj ......

lub hli twb rov tuaj cas koj tsis rov los

tsa khob cawv los haus kom hnov qab koj

sij hawm kuv qaug cawv yim ua rau kuv nco txog koj

yim haus ntau ces yim mob kuv siab

leej twg tias yog tus cog lus rau kuv

leej twg tias yog tus hasi tias yuav hlub

yuav tsis tso kuv yuav hlub kuv mus tas tiam

cas hnub no koj ho yuav tso tes khiav

leej twg tias thiaj yuav muaj kev hlub tiag

leej twg tias thiaj yuav hlub mus ib sim

txoj kev hlub hnub no ua rau kuv kua muag si

koj cog lus rov chob kuv siab mus ib sim

hlub ib ntsis ua mob rau kuv mus ib sim

Xab Lauj 107 1 0 2020-11-26