Tu Siab Los Mloog Nkauj Ua Ke Os


Kuv Tus Qub Hmoob
tus hu: tso moo thoj
kuv tus qub hmoob, zaj nkauj no koj puas tau hnov?
kuv twb hu tso rau hauv youtube lawm ntev,
luam ua kab xev xa rau txhua txhua lub khw,
txawm koj nyob sab ntuj twg, 
los kom koj tau hnov tau pom,
kuv tus qub hmoob,
zaj nkauj no koj puas tau mloog, 
kuv twb hu tas los lawm tau ob peb xyoo,
luam ua kab xes, xa rau txhuab txhuab lub nroog,
txawm koj nyob sab ntuj twg,
los kom koj tau hnov tau mloog,
yeej txaus tub siab kawg kiag tshaj plaws li yom,
kev hlub ntawm wb, nws tsis tsuaj khov,
ntau xyoo dhau los faus cia ntsuab siab,
qhia ua rau kuv tseem nco khaw kiag.
kuv tus qub hmoob, zaj nkauj no koj puas tau mloog,
kuv los hu nkauj txhawm kom tau noog koj hmoo,
cia siab nroov tias, koj tseem noj qab nyob zoo,
nyaj koj tseem nco tau kuv niaj mus thawm xyoo,
yeej txaus tub siab kawg kiag tshaj plaws li yom,
kev hlub ntawm wb, nws tsis tsuaj khov,
ntau xyoo dhau los faus cia ntsuab siab,
qhia ua rau kuv tseem nco khaw kiag.
kuv tus qub hmoob, zaj nkauj no koj puas tau mloog,
kuv los hu nkauj txhawm kom tau noog koj hmoo,
cia siab nroov tias, koj tseem noj qab nyob zoo,
nyaj koj tseem nco tau kuv niaj mus thawm xyoo.
cia siab nroov tias, koj tseem noj qab nyob zoo,
nyaj koj tseem nco qab kuv niaj mus thawm xyoo.
Xab Lauj 29 0 0 2023-07-27