苗语俗语(三)piv txoj lus (peb)


pub dev noj ces dev zov tsev, pub neeg noj ces neeg taug kev.

txhaum neeg ces yog dej caw, txhaum dab ces yog xyab ntaw.

dab tau pa ncho, neej tau nqaj txuag hno.

niam khwv ces tos neej tos tsav, txix khwv ces yog tos kwv tos tij.

txix neej quaj ces quaj peb suab luv, poj naim quaj ces quaj tsuab luab.

noj tsis tag cia ntiav las, noj tsis txog cia ntiav zog.

tu hmab txuas hmab, tu hlua txuas hlua.

nyuj tsis pom nyuj plhu, yus tsis pom yus plhu.

neeg zoo tsau ntawm ces tsoos, tsiaj txhu zoo ces zoo tsau ntawm ces plaub.

ib hnab nplej twb muaj peb nria npluag, ib tus ntxhais twb yuav tswm muaj tshaj peb tus hluav.


Xab Lauj 149 0 0 2018-04-09