苗语俗语(四)piv txoj lus (plaub)cem yuav cem kom yog lus, hais lo lus yuav hais kom tus.

cawv qab ces qab thawj txaum, qoob loo zoo ces zoo thauj phaum.

qoo tsis zoo ces xyoo mus xyoo los, niam txiv tsis zoo ces laj pw dhau ib hmos.

dag dab tau ces kev tuag, dag neej tau kev txaj muag.

dab qhuas tsis zoo thiaj tso dab qus los ntxias, poj niam tub se tsis zoo lauj kaub thiaj tsoo ntus yias.

dab tau pa ncho, neej tau nqaij ntxuas hno.

dej ntws los vim muaj tus kuj, qoov tsaws los vim muaj nqaij tsw lwj.

dev tsem dev tsis tom, laug yuav tua koj luag tsis hom.

dev yeem kaw txha, npua yeem li av.

deev cuag deev nkauj sua, noj cuag noj nqaij xa qhua.

hawm poj niam tub se thiaj tau kaus tsoos, hwm dab hwm qhua thiaj ua lub neej nyob laus nkoos.

hla dej yuav hle khau, tsiv teb yuav hle hau.

hlais nqaij ntshaw zoo riam, ua neej ces ntshaw zoo poj niam.

hov riam ces riam ntse, txuag siav ces siav ntev.

xyoob loj tsis cuag ntoo, muaj zog tsis caug muaj hmoo.

hais ntsuab zoo, ncha ntsuab tsuag; hais hauv tsev, ncha saum luag.

hais txog txoj kev lom zem ces xav luag, hais txog txoj kev txom nyem ces xav tuag.

hlub poj niam txhob tses kwv tij, hlub nkauj muam txhob tseg yawm yij.

hlub kwv tij txhob tseg leej npawg, hlub niam txiv txhob tseg pog yawg.

mov kuam zoo tsis cuag mov nplej, tus ntsam qab zoo tsis cuag tus ntsam ntej.


Xab Lauj 129 12 0 2019-07-28