kuv txoj kev xav ntawm ntawv hmoob thiab kev neej 2023-08-05

Ua ntej tshaj plaws tias vim li cas kuv yuav los sau tsab ntawv no, yog hnub no kuv tau nrog pheej ywg sib tham, lawv yuav mus sib yaum ua si, muab cov npe los saib, cas tseem muaj ob peb tus yog cov kuv paub thiab, ua tsau kuv tau nco txog, tos kuv npau cov pheej ywg thiab tib neeg coob heev li no

Xab Lauj 14 0 0

Paj Huam Tu Siab Khwv Noj Khwv Haus Nyob Kev Deb 2023-07-28

lam los sau zaj lus paj huam,mus cuam tshuam kev neej yav tas,neeg lam kas zoo li yus no,tu siab nrho tsis paub hais cas,pias txog mas tu siab ua luaj,txawm tsis quaj los kua muag poob,hmoob os hmoob nej puas yuav paub,ntshe tsis to taub txog peb lub neej.muab xav mas yus kuj muaj hmoo,ntau lub xyo

Xab Lauj 9 0 0

Tu Siab Los Mloog Nkauj Ua Ke Os 2023-07-27

Kuv Tus Qub Hmoobtus hu: tso moo thojkuv tus qub hmoob, zaj nkauj no koj puas tau hnov?kuv twb hu tso rau hauv youtube lawm ntev,luam ua kab xev xa rau txhua txhua lub khw,txawm koj nyob sab ntuj twg, los kom koj tau hnov tau pom,kuv tus qub hmoob,zaj nkauj no koj puas tau mloog, kuv twb h

Xab Lauj 12 0 0

Hais Txog Me Me Ntawm Xyaum Kawm Ntawv Hmoob 2022-07-26

Nyob zoo, ib tsoos niam txiv kwm tij neej tsa sawv daws, ntawm no kuv yuav los hais ob peb lo lus qhia txog ntawm kuv txoj kev kawm ntawv hmoob, thiab vam tias tej zaum yuav pab tau koj me me yog tias koj tseem xyaum kawm ntawv hmoob nim no.Ua ntej tshaj plaws, kuv xav hais tias nws kuj muaj ntau y

Xab Lauj 110 0 0

教你用苗语表达人际称谓 Qhiab Ua Luv Hmoob Hu Kwv Tij Neej Tsa 2022-07-21

人际称谓苗语汉语对照表。注:括号里的内容为括号外的人对这么称呼自己的人的称呼。按照苗族的传统,如果结婚有了子女之后,父母称呼他人要以自己子女为标准称呼。例如:兄弟有子女后不再以兄弟称呼,而是以叔伯相称。txivniamyawgpogtij laugkwv爸爸妈妈爷爷奶奶哥哥弟弟tubntxhaisniam tijniam laustis nyabniam hluas儿子女儿嫂子姐姐弟妹妹妹(姐)muamtxiv me,txiv ntxawmniam me, niam ntxawmtxiv hlobniam

Xab Lauj 106 1 0

Hu Plig Peb Caug Hmo Ntuj 2022-05-19

春节除夕夜喊魂仪式颂词,摘录自教学视频,仅供交流学习使用!未经原作者授权,禁做它用!uas hnub no ces tsuas zoo hnub os,hmo no ces tsuas zoo hmo os,hnub no tsuas yog lawm hnub dawb,hmo no tsuas yog lawm hmo huv,hnub no xyoo laus tas xyoo tshiab tawm tuaj,ib xyoo 12 lub hli,tig lis lees los txog ces hnub no kuv hu no kuv tsuas hu XXX no ib ts

Xab Lauj 109 1 0

教你用苗语称呼世界各国 Qhia koj ua lus hmoob hu ntau lub teb chaws li npe 2022-04-03

众所周知,苗族是一个起源于中国,分布于世界各地的民族,在世界各地的苗族交往的过程中,往往要涉及很多的地名,世界那么大,我们没法记住那么多的地名,但是记住一些比较典型的国家名字,还是可以的,今天我们就一起来梳理一下,常见的有比较多的苗族人民居住的国家的怎么用苗语称呼吧!Tsaws li saws daws tau paub, Hmoob yog ib haiv neeg tias chiv keeb ntawm suav teb, nyob los puv qab ntuj, thaum es hmoob nyob txawv teb chaws los sib tham ua ke, kuj

Xab Lauj 71 3 0

kev tsim hlwb hlau nyeem ntawv hmoob 2022-03-26

Tsis nco qab lawm tem txij thaum twg los, kuv xav tsim ib yam dab tsi los kom nws muab ntawv hmoob nyeem tau ua lus hmoob, kom yooj yim siv li tias yus sau ntawv hmoob rau ces nws hais lus hmoob tawm tuaj. Thaum xub thawj pib kiag, kuv tau mus nrhiav seb yuav ua cas thiaj ua tau kom hlwb hlau hais t

Xab Lauj 62 1 0

苗文文字转语音功能开发笔记 2022-03-26

不知什么时候,我萌发了做一个苗语文字转语音系统的念头,就是简单的输入苗文,让让机器合成对应的苗语。于是我开始上网搜索文字转语音的简介,去了解其实现过程,在这期间,也曾在网上查找有没有已经实现了的类似系统,但很遗憾的是,并没有得到想要的结果。也许是技术难度大,也许是花费的时间太长,以至于我自己都逐渐忘记了还有这么个念头。后来在QQ交流群里看到了朋友分享的一个例子,是美国的苗族同胞用java开发的一个苗文转语音系统,叫Yuhalu,虽然合成的语音有明显的机械感,很生硬,但是有总比没有强嘛,于是我又开始琢磨起来,我能不能实现这样的功能呢?由于java开发的客户端只能在个人电脑上运行,不太方便传播

Xab Lauj 101 3 0