Zaj dab neeg hluas nyuj thiab ntxhais ua ntaub nkawv txoj kev hlub 2019-08-07

今宵又是一年一度七夕,翻译一则牛郎织女的故事,在这七夕佳节之际,一起来回味那遥远而又古老的传说吧。Hmob no twb txog hmob xya hli xiab xya lawm, kuv yuav los sau ib zaj dab neeg hais txog hluas nyuj thiab ntxhais ua ntaub nkawv txoj kev hlub, nyob rau hmob no, peb los saib ua ke nawb.Ntau ntau xyoo puas ntuj thaum ub, muaj ib yig neeg txom txom

Xab Lauj 74 2 0

翻译几句关于爱情的句子 2019-08-04

马上就到七夕佳节了,选译几句关乎爱情的句子,译的不好,经供参考。Tsis ntev twb yuav txog hnub xya hli xya lawm, lam txhias ob peb lo lus hais txog ntawm txoj kev hlub, txhais tau tsis zoo, sawv daws lam saib ua kev lom zem xwb nawb.你问我爱你值不值得,其实你应该知道,爱就是不问值不值得。【张爱玲】Ua cas koj yuav noog kuv tias puas tsim nyuag hlub koj, koj twb paub

Xab Lauj 87 3 0

国际苗文与国内苗文互译助手开发日记 2019-08-02

之前一直想着,国际苗文和中国苗文的西部方言川黔滇次方言苗文都是一样的语音,只是文字表示不同,而苗文又都是拼音文字,那能不能用软件实现这两套苗文之间的转换呢?经过几番尝试,得到的答案是:可以的。现就此过程中面临的一些问题做一个简短的总结:因为两套苗文的标准音存在一定差异,书写出来的文字有别,即使本软件能准确的翻译出来,但是个别词汇并不能被别人轻易理解,(本人觉得这主要是语言本身自然存在的区别所致,而非文字);其次,国内苗文的声母,韵母都比国际苗文的多,转换时面临着无法一一对应的问题,但是实践下来,发现这些词汇用到的极少。代码见Github,如下:

Xab Lauj 141 3 0

苗语俗语(七)piv txoj lus (xya) 2019-07-30

NTAWV HMOOB THOOB TEB nag los peb kob ces av ua kwj, dais tuag peb hnub ces daig lwj.nas tias nas nyob qhov av, plis kuj hais tias plis tau chaw dav.niam tshuab ntuag txiv ntaus ntxaiv, niam txhob ncauj ntau txiv txhob taug xaiv.niam ncoo txiv puab, txiv ncoo niam pus, niam mloog txiv qhuab, tx

Xab Lauj 137 2 0

苗语俗语(六)piv txoj lus (rau) 2019-07-30

NTAWV HMOOB THOOB TEB lov hniav nyiam noj qhov phom, muaj hniav nyiam phov tawv zom.luag hais cuaj lo kaum lo, los tsis cuag yus qhov maug pom tso.laug pom muaj pom txaus, los tsis cuag yus tau tuav nkaus.luag hais cuaj suab kaum suab, los tseem tsis cuag yus txhais tev maub.lo lus zoo yog ib n

Xab Lauj 113 1 0

苗语俗语(五)piv txoj lus (tsib) 2019-07-30

 NTAWV HMOOB THOOB TEB cuaj leej tub tsis cuag leej txiv, cuaj lub hnub qub tsis cuag lub hli.cuaj lub cub tawg sov tsis cuag ib lub hnub, cuaj leej ntxhais zoo tsis cuag ib leej tub.ib tse nplej twb mauj tshaj peb ntsia nplaug, ib tus nkauj twb muaj tshaj peb tus hluas.ib ya taws ua tsis

Xab Lauj 94 1 0

苗语俗语(四)piv txoj lus (plaub) 2019-07-28

cem yuav cem kom yog lus, hais lo lus yuav hais kom tus.cawv qab ces qab thawj txaum, qoob loo zoo ces zoo thauj phaum.qoo tsis zoo ces xyoo mus xyoo los, niam txiv tsis zoo ces laj pw dhau ib hmos.dag dab tau ces kev tuag, dag neej tau kev txaj muag.dab qhuas tsi

Xab Lauj 119 12 0

学习苗文有什么用 2019-07-21

我是一位苗族同胞,自从高二接触苗文以来,至今已经有五年时间了。在此,我结合一些自己学习苗文的经历,针对学习苗文到底有什么用,值不值得学习的问题提出我个人的一点见解,希望能给有着相同疑惑的同学提供一些参考。本文主要以苗文在语言、文化、人际交往和经济上的作用来展开叙述。字数2180字,阅读完约需7分钟。文字的一个重要功能,在于交流,其定义为:文字是信息交流的图像工具。文字,是语言的书面表达符号,是信息交流的工具,同时蕴含一定意义与审美价值。和其他文字一样,苗文自然也是一种交流的图像工具,是苗语的书面表达符号。所以,学习苗文,首要的功能就是帮助学习苗语。现如今,越来越多的苗族人已经不会说自己本民族的

Xab Lauj 96 8 0

tim lub ntuj hloov siab lawm 2019-07-14

选译一首歌,《怨苍天变了心》怨苍天变了心 tim lub ntuj hloov siab lawm如果让我遇见你yog tias cia kuv los ntsib koj而你正当年轻koj los tseem hluas hluas用最真的心换你最深的情muab nplooj siab tseeb tiag pauv koj txoj kev hlub如果让你遇见我yog tias cia koj los ntsib kuv而我依然年轻

Xab Lauj 62 4 0

Txoj kev hlub kuv ua tus txhaum 2019-07-09

Kev nkauj nrog, kuv ua tus txhaumTsis sib haum, cia nyias mus nyiasTub siab tias, wb tsis muaj hmooTxoj kev zoo, txog tog thiaj plamTxawm tsis kam, los twb muaj lawmMam coj kawm, mus txoj kev debNcaim lawm se, puas yuav kaj siabCoj tus ntxhiab, mus tas ib txhisMus ploj ntshis, tsis muaj hnub rovLuag

Xab Lauj 68 4 4