Hu Plig Peb Caug Hmo Ntuj 2022-05-19

春节除夕夜喊魂仪式颂词,摘录自教学视频,仅供交流学习使用!未经原作者授权,禁做它用!uas hnub no ces tsuas zoo hnub os,hmo no ces tsuas zoo hmo os,hnub no tsuas yog lawm hnub dawb,hmo no tsuas yog lawm hmo huv,hnub no xyoo laus tas xyoo tshiab tawm tuaj,ib xyoo 12 lub hli,tig lis lees los txog ces hnub no kuv hu no kuv tsuas hu XXX no ib ts

Xab Lauj 101 1 0

dab neeg hmoob yawg fav kos thiab yawg txoov kav zos 2021-01-19

thaus os, lub ntuj tsim lub teb xeeb mas peb nim qhuav tsim los ua neeg, ms peb cov neeg loj thiab muaj muaj tswv xya los coj neeg. tswv xya coj coj poj niam coj coj neeg, muaj ib yawg hu ua yawg txoov kav zos, ib txhais ncej qab mas ntev nkaus li ib txhais cas cov, siab li siab. muaj ib tus yawg h

Xab Lauj 114 1 0

Tseem Nco Koj 2020-11-26

tus hu: win Vang & maiv Thojhnov cua tsuab txias zias, kuv lub siab rov nco txog kojyav tas los yuav tsis tig rov, sij hawm yav tsaus ntujyog sij hawm kuv nco txog koj nyob ntshaus ntsho tsis paub yuav qhia leej twglub hli twb rov tuaj cas koj tsis rov losts

Xab Lauj 106 1 0

苗语俗语(八)piv txoj lus (yim) 2019-11-04

Thaum nrog luag nyob niam ua heev hlo, thaum ncaim npho tsis muaj tshais hmoThaum nrog luag nyob niam muab muab hlob, thaum ncaim npho tsis muaj tshais hmo nrog luag xobMe nyuam sib ceg vim sib thab, niam txiv sib ceg vim nqaij ncej qabKwv tij sib ceg vim dab rooj txuas, niam txiv sib ceg vim kev ua

Xab Lauj 168 4 0

Nkauj ro cia nraug ro tseg 2019-09-29

ua cas xyoo no os vim mog luag leej tub yom luag leem tub os vim cas wb nim ua lawm nkauj qaib deg nraug qaib ia es kuv me ntxhais lawm nkauj xwb ces kaj ntug sib zus luag leej tub koj tsis paub os kuv me niam leej ntxhais ces twb yuav nrog kuv leej tub leej tsoog mus es wb tsum tseeb plees nkauj nr

Xab Lauj 83 0 0

苗语俗语(七)piv txoj lus (xya) 2019-07-30

NTAWV HMOOB THOOB TEB nag los peb kob ces av ua kwj, dais tuag peb hnub ces daig lwj.nas tias nas nyob qhov av, plis kuj hais tias plis tau chaw dav.niam tshuab ntuag txiv ntaus ntxaiv, niam txhob ncauj ntau txiv txhob taug xaiv.niam ncoo txiv puab, txiv ncoo niam pus, niam mloog txiv qhuab, tx

Xab Lauj 138 2 0

苗语俗语(六)piv txoj lus (rau) 2019-07-30

NTAWV HMOOB THOOB TEB lov hniav nyiam noj qhov phom, muaj hniav nyiam phov tawv zom.luag hais cuaj lo kaum lo, los tsis cuag yus qhov maug pom tso.laug pom muaj pom txaus, los tsis cuag yus tau tuav nkaus.luag hais cuaj suab kaum suab, los tseem tsis cuag yus txhais tev maub.lo lus zoo yog ib n

Xab Lauj 113 1 0

苗语俗语(五)piv txoj lus (tsib) 2019-07-30

 NTAWV HMOOB THOOB TEB cuaj leej tub tsis cuag leej txiv, cuaj lub hnub qub tsis cuag lub hli.cuaj lub cub tawg sov tsis cuag ib lub hnub, cuaj leej ntxhais zoo tsis cuag ib leej tub.ib tse nplej twb mauj tshaj peb ntsia nplaug, ib tus nkauj twb muaj tshaj peb tus hluas.ib ya taws ua tsis

Xab Lauj 94 1 0

苗语俗语(四)piv txoj lus (plaub) 2019-07-28

cem yuav cem kom yog lus, hais lo lus yuav hais kom tus.cawv qab ces qab thawj txaum, qoob loo zoo ces zoo thauj phaum.qoo tsis zoo ces xyoo mus xyoo los, niam txiv tsis zoo ces laj pw dhau ib hmos.dag dab tau ces kev tuag, dag neej tau kev txaj muag.dab qhuas tsi

Xab Lauj 119 12 0

苗族电影 《Muam nkauj xis thiab nuj xis lis》台词选译 2019-06-23

前些天,有重温了一遍《muam nkauj xis thiaj nuj xis lis》这部苗族电影,对其中台词感触颇深,于是有了本文的整理。从这些台词中,也不难发现苗语中俗语典故和汉语有着非常密切的关系,也让我感觉到了目前苗语中经典词汇的失传之严重。希望这些整理出来的只言片语,能对广大苗语苗文爱好者有所帮助,那也不枉我此番心血了。hnub tsis tau ntev, hmo tsis tau ntau直译:还没过几天,还没过几夜例句:hnub tsis tau ntev, hmo tsis tau ntau, koj twb tsis nco tej lus l

Xab Lauj 119 13 0