Zaj dab neeg xob tiab hmoob 雷公和苗族人民的故事 2018-08-02

xob tiab hmoob muaj ib zaj dab neeg yav ntuj thaum ub tias lawv tseem nyob taub ua ke. Thuam ntawv noob neej noob tsav tseem hais ib yam lus xwb, ces koj tsis tau muaj koj ib co lus, kuv los yeej tsis tau muaj kuv ib co lus, koj hais lus kuv paub, kuv hais lus los koj yeej paub zoo ib yam tisb

Xab Lauj 287 0 0

苗语俗语(三)piv txoj lus (peb) 2018-04-09

pub dev noj ces dev zov tsev, pub neeg noj ces neeg taug kev.txhaum neeg ces yog dej caw, txhaum dab ces yog xyab ntaw.dab tau pa ncho, neej tau nqaj txuag hno.niam khwv ces tos neej tos tsav, txix khwv ces yog tos kwv tos tij.txix neej quaj ces quaj peb suab luv, poj naim quaj ces quaj tsuab luab.n

Xab Lauj 149 0 0

苗族历史概况 hmoob keeb kwm 2018-04-01

 一、神州土著1、发韧济淮 苗族远祖蚩尤最早居住在原太皞、少皞氏活动的地域,即黄河下游与长江中下流之间的济水、淮水流域一 带,也就是今天的山东西南部和河南东部。2、蚩尤作兵 蚩尤率族人开掘葛卢山铜矿,研制发明了剑刀矛戟大弩等兵器。苗族先民在蚩尤率领下,不仅开冶炼兵器之先河,而且创制了刑法和宗教。蚩尤的三大发明,说明远古时期的苗族文化就已经相当发达。3、一统九黎 史载蚩尤因造五兵而威振天下,万民钦命,各部落纷纷与蚩尤结成联盟,形成了史称“九九八十一兄弟”的强大的九黎部落联盟。二、逐鹿中原1、“九隅之争” 正当蚩尤九黎部落逐渐向黄河中下游平

Xab Lauj 104 0 0

苗语俗语(二)piv txoj lus (ob) 2018-03-24

 nqaj qab txha, txiv qab plaub, ua neej txog nta tiaj li paub. 肉味在骨,果味在皮,人生到半知输赢。 zoo ntsaug ces tau nkauj sua, siab ntev cev tau nom ua. 英俊得美颜,耐心得管官当。 ncauj ntsawm tau txhaiv lus, taw ntsawm ces poob ntaiv. 嘴快失语,脚快掉楼。 nyob deb txog dej txog cawv, nyob ze ces tso h

Xab Lauj 110 0 0

苗语俗语(一)piv txoj lus (ib) 2018-03-19

 大家好,这是小编最新分享的白苗语俗语,苗语里的原话翻译是“长辈的比喻句”,希望大家喜欢。日后会不定时更新哦。 如果有不对的地方,还望读者不吝指出。khwv ciaj khws tuag, tsis txaug them tsau luag.大意:累死累活,不够花销。lub ncauj tshwv tswm lub ntsws, tsis zoo hais lo tug.大意:嘴鼻相通,有话不好说。muuaj dag tiaj muaj luag, muaj txiv tiaj muaj nyuag.大意:开玩笑才有料笑,有父亲才有儿子。nplaig tsis muaj t

Xab Lauj 129 0 0